Lucrator de Tineret | Cisnadie

  • Anunt expirat!
Cisnadie, Sibiu
Fundatii / Asociatii / ONG-uri

Detaliile jobului

Tip Full time
Experienta necesara Middle
Oferta financiara
Alte beneficii
Descriere SOS Satele Copiilor s-a clădit pe baza unor convingeri şi atitudini fundamentale, ce reprezintă esenţa succesului nostru. În indeplinirea misiunii noastre, următoarele valori durabile ne ghidează acţiunile, deciziile şi relaţiile: CURAJ, ANGAJAMENT, ÎNCREDERE, CREDIBILITATE. Noi oferim o familie copiilor ajunşi în dificultate, îi ajutăm să-şi clădească singuri un viitor şi contribuim la dezvoltarea comunităţilor în care ei trăiesc.
Responsabilitati •Se implică în identificarea, evaluarea și prevenirea (după caz) dificultăților de învăţare ale adolescenților din SOS Satul Copiilor Cisnădie;
•Participă la activităţi cu caracter recreativ în comunitatea locală (activităţi de timp liber pentru tineri, activităţi desfăşurate cu voluntari sau evenimente derulate împreună cu parteneri externi ai organizaţiei);
•Realizează consiliere individuală şi de grup pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă ale adolescenților;
•Identifică, propune, organizează și desfașoară activități de dezvoltare/cluburi (individuale şi de grup) a deprinderilor de viață cu adolescenții din Sat (activități gospodărești, activități teoretice și practice de dezvoltare a responsabilității asupra bunurilor personale și din casă, activități creative, etc);
•Adaptează programul de activități ținând cont de interesele și particularizându-l în funcție de nevoile individuale ale tinerilor;
•Sprijină familia SOS în procesul educaţional, prin implementarea programului de asistare a învăţării, urmărind să dezvolte inclusiv capacitatea mamelor sociale de a sprijini adolescenții în procesul de învăţare, de a le aprecia corect şi de a le valoriza progresele înregistrate;
•Păstrează legătura cu cadrele didactice din şcoli, monitorizând situaţia şcolară a adolescenților din Sat; recomandă intervenţii concrete, necesare pentru îmbunătăţirea situaţiilor problematice;
•Asigură sprijin în evaluarea potenţialului şi consilierea vocaţională a copiilor;
•Oferă sprijin continuu tinerilor în vederea angajării şi păstrării unui loc de muncă.
Cerinte Competenţe:
 Studii superioare încheiate în domeniul pedagogiei/asistenţei sociale/psihologiei (licență);
 Experienţa minimă de doi ani în servicii pentru copii/tineri este un plus;
 Experiența de lucru în proiecte cu fonduri europene reprezintă un plus;
 Cunoştinţe despre legislaţia din domeniul protecţiei copilului;
 Cursul de consilier vocațional (certificare ANC) reprezintă un avantaj.

Abilităţi:
 Empatie şi motivaţie de a lucra cu adolescenții;
 Excelente abilităţi de comunicare;
 Abilităţi de consiliere, educaţie şi formare în lucrul cu tinerii;
 Abilitati practice de viaţă;
 Capabil să îşi gestioneze timpul;
 Om de echipă;
 Capacitate de analiză, sinteză şi planificare.

Organizaţia oferă posibilitatea de a lucra pentru o idee generoasă pusă în slujba copiilor şi tinerilor în dificultate, un salariu adecvat funcţiei şi profilului caritabil al organizaţiei precum şi formare profesională continuă.

Trimiteţi CV-ul şi o scrisoare de motivaţie pe adresa de e-mail: andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro
Numai candidaţii selectaţi vor fi contactaţi în vederea participării la un prim interviu!
Limbi straine
Absolvent al