Consilier de Tineret | Bucuresti

  • Anunt expirat!
Bucuresti, Bucuresti
Fundatii / Asociatii / ONG-uri

Detaliile jobului

Tip Full time
Experienta necesara Middle
Oferta financiara
Alte beneficii
Descriere SOS Satele Copiilor s-a clădit pe baza unor convingeri şi atitudini fundamentale, ce reprezintă esenţa succesului nostru. În indeplinirea misiunii noastre, următoarele valori durabile ne ghidează acţiunile, deciziile şi relaţiile: CURAJ, ANGAJAMENT, ÎNCREDERE, CREDIBILITATE. Noi oferim o familie copiilor ajunşi în dificultate, îi ajutăm să-şi clădească singuri un viitor şi contribuim la dezvoltarea comunităţilor în care ei trăiesc.
Responsabilitati
Principalele responsabilităţi ale Consilierului de tineret:

•Oferă susținere tinerilor în procesul de dezvoltare a unor deprinderi de viață independentă (inclusiv administrarea bugetului);
•Realizează consiliere individuală şi de grup pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă ale adolescenților;
•Păstrează legătura cu cadrele didactice din şcoli, monitorizează situaţia şcolară a tinerilor; recomandă intervenţii concrete, necesare pentru îmbunătăţirea situaţiilor problematice;
•Identifică, propune, organizează și desfașoară activități de dezvoltare a deprinderilor de viață cu tinerii din comunitate pe aria sa de responsabilitate și nu numai;
•Adaptează programul de activități ținând cont de interesele și particularizându-l în funcție de nevoile individuale ale tinerilor;
•Asigură sprijin în evaluarea potenţialului şi consilierea vocaţională a tinerilor;
•Oferă suport tinerilor în vederea angajării şi păstrării unui loc de muncă;
•Ţine legătura cu familiile biologice ale tinerilor aflaţi în responsabilitatea sa directă;
•Realizează contactul cu autorităţile relevante şi cu comunitatea locală și susține tânărul în adaptarea sa la viața comunității locale.


Cerinte
Competențe:

 Studii superioare încheiate în domeniul pedagogiei/asistenţei sociale/psihologiei (licență);
 Experienţa minimă de doi ani în servicii pentru copii/tineri este un plus;
 Cunoştinţe despre legislaţia din domeniul protecţiei copilului – avantaj;
 Cursul de consilier vocațional și/sau formator (certificare ANC) - avantaj;
 Disponibilitate pentru un program în schimburi (24h în activitate/72h repaus).

Abilităţi:
 Empatie, răbdare și motivaţie de a lucra cu tinerii;
 Excelente abilităţi de comunicare la nivel individual şi de grup;
 Abilităţi de consiliere, educaţie şi formare în lucrul cu tinerii;
 Abilități practice de viaţă și în diferite domenii;
 Capabil să îşi gestioneze timpul şi să lucreze sub presiune;
 Om de echipă orientat către solutii și rezolvarea de probleme;
 Capacitate de analiză, sinteză și planificare.

Persoanele interesate pot trimite CV şi scrisoare de motivaţie pe adresa: andreea.boroanca@sos-satelecopiilor.ro
Detalii la 021-668.00.88! Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi şi invitaţi la interviu!
Limbi straine
Absolvent al